Kalibrasyon nedir?

Kalibrasyon Nedir?
Fransızcadan gelen bir sözcük olan Kalibrasyon referans ölçü değerler ile bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin belirttiği değerlerin arasındaki ilişki olarak tanımlanabilir. Daha anlaşılabilir bir şekilde söyleyecek olursak ölçme aletleri veya düzeneklerin doğru sonuçlar verecek şekilde ayarlanmasıdır.
Kalibrasyon sonuçları,kalibrasyon sertifikaları / kalibrasyon raporları olarak adlandırılan dökümanlar vasıtasıyla kaydedilir.
Kalibrasyondaki amaç hata miktarını belirlemektir. Kalibrasyon sonrasında hata miktarları kabul edilebilir aralıklar içerisinde değilse ölçümü yapılan alet veya düzeneğin tekrardan doğru değerlere getirilmesi gerekir. Kalibrasyon işlemi sırasında kalibrasyonu yapılan cihazın mümkünse ayarlanması gerekmektedir. Ayarlama yapılması mümkün olmayan durumlarda kalibrasyonu yapılan aletin tekrar doğru değerlere getirilmesi nadir olarak tamir yöntemi ile yapılsa da yoğunluklu olarak cihazın yenisi ile değiştirilmesi sonuçlanır. Burada kalibrasyonu yapılan cihazda veya düzenekte kullanılan malzemenin ve tekniğin önemi büyüktür.

Kalibrasyon işleminde kullanılan ve kalibre işlemini yapan ölçü aletlerinin hata miktarı kendisinden en az 3 kat daha yüksek doğruluklu bir ölçü aleti referans alınarak saptanır.
Kalibrasyon işleminde kullanılmak üzere referans alınan ölçü aletinin veya ölçü aletlerinin kalibrasyon sertifikası üzerinden izlenebilir olması gerekir. Ülkemizde, ulusal olarak kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan kalibrasyon referans sertifikası Türkak tarafından onaylanmaktadır. Kalibrasyon sertifikası ile kalibrasyonu yapılan aletlerin veya düzlemlerin temel referanslara izlenebilirliği mümkün hale getirilmiş olur.

Kalibrasyon işlemi bir deneydir. Kalibrasyon deneyleri kontrollü bir ortamda yapılmalıdır. Kalibrasyon sırasında özenli ve yazılı çalışma yapılması önemlidir. Kalibrasyon işlemi eğitimli kişilerce yapılmalı ve çalışmanın yapıldığı ortama ait veriler,kullanılan teknik ekipmanlar, kalibrasyonda uygulanan yöntemler, ölçüm belirsizliği ve sonuçlar kalibrasyon raporunda belirtilmelidir.

Ölçü aletleri, zamana, kullanım şartlarına, ortama ve madde tipine göre zamanla yaşlanırlar. Bu sebepten dolayı ölçü aletlerinin belirli periyodlarla mutlaka kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Kalibrasyon periyodları cihazın özelliklerine ve kullanım şartlarına göre değişiklik gösterecektir. Kalibrasyon periyodlarının belirlenmesi uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Bu yazıyı lütfen kaynak göstererek kullanınız.

Related Blogs

  • Related Blogs on kalibrasyon
  • Related Blogs on kalibrasyon cihazı
  • Related Blogs on kalibrasyon cihazları
  • Related Blogs on kalibrasyon nedir
  • Related Blogs on serfifika
  • Related Blogs on tse