Tag Archives: kalibrasyon nedir

Kalibrasyon nedir?

Kalibrasyon Nedir? Fransızcadan gelen bir sözcük olan Kalibrasyon referans ölçü değerler ile bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin belirttiği değerlerin arasındaki ilişki olarak tanımlanabilir. Daha anlaşılabilir bir şekilde söyleyecek olursak ölçme aletleri veya düzeneklerin doğru sonuçlar verecek şekilde ayarlanmasıdır. Kalibrasyon sonuçları,kalibrasyon sertifikaları / kalibrasyon raporları olarak adlandırılan dökümanlar vasıtasıyla kaydedilir. Kalibrasyondaki amaç hata miktarını belirlemektir. … Continue reading